UPDATE MARKTONTWIKKELINGEN MEI 2021

11-05-2021

Om maar zeker te zijn dat men voldoende hout heeft in het derde kwartaal wordt elke denkbare (en ondenkbare) prijs geaccepteerd. Bijkopen voor het tweede kwartaal lukt niet meer op de prijs van begin april. We betalen nu al fors meer en zien geen stabilisatie van de prijs. Ook worden we nu dagelijks geconfronteerd met contractbreuk bij zagerijen. Een aantal zagerijen wil niet leveren op de afgesproken prijs en dwingt ons om meer te betalen dan de oorspronkelijk prijs.

Het is nog ver weg maar we kunnen nu al wel met vrij grote zekerheid zeggen dat de prijsverhoging voor het derde kwartaal aanzienlijk forser zal zijn dan de al ongekende prijsstijging voor het tweede kwartaal. Het is zinloos om nog te beargumenteren waarom een prijs zoveel moet stijgen, hier zijn geen argumenten meer voor te bedenken. Feit is dat momenteel de wereldwijde vraag en aanbod dermate uit elkaar liggen dat het hek van de dam is. Hoe lang deze disbalans tussen vraag en aanbod blijft bestaan is niet te voorspellen. Eens komt een einde aan deze ontwikkeling maar de kans dat dat dit jaar nog gebeurt wordt met de dag kleiner.

Naast de ontwikkeling van de prijs en beschikbaarheid van naaldhout, krijgen we ook steeds meer te maken met de beperkte beschikbaarheid van plaatmateriaal. Zo is de beschikbaarheid van OSB gedaald tot een minimum. Constructiemultiplexen (denk hierbij vooral aan 18 mm TG2) worden met de week schaarser. Elliottis en Radiata Pine wordt al enkele weken niet meer geïmporteerd vanuit Zuid-Amerika. Naast de erg hoge prijs heeft met name Brazilië te kampen met het Covid-19 virus, waardoor veel productielocaties niet of nauwelijks draaien.

Vanuit Scandinavië bereiken ons ook al berichten dat de productie van vuren constructiemultiplexen de nodige vertragingen op gaan lopen. De aanvoer van stammen verloopt erg problematisch. Fabrieken kunnen slechts 50 à 70% van hun benodigde grondstoffen bekomen. De twee voornaamste redenen zijn een ondermaatse winterkap en het feit dat een deel van de ontginningsbedrijven heeft gekozen om de lucratievere naaldhoutsoorten te oogsten in plaats van de berkenbomen. De Chinese markt betaalt hier namelijk erg hoge prijzen voor. Ook lijm- en filmprijzen stijgen tot wel 40%.

Al met al een uitdaging voor de importeur/ handelaar, anderzijds een erg moeilijke markt voor u als aannemer. Bij Jager-Tolhoek zijn wij meer dan dagelijks bezig om waar dan ook volumes in te kopen (beter iets, dan niets), om er zorg voor te dragen dat wij onze vaste relaties zo optimaal mogelijk kunnen blijven bedienen. Helaas zal het een keer voor kunnen komen dat wij uw behoefte niet of slechts gedeeltelijk in kunnen vullen. Wij gaan echter geen concessies doen met betrekking tot de kwaliteit van hout en plaatmateriaal.

U kunt voor de meest actuele voorraden en prijzen, naast de informatie die wij beschikbaar hebben op onze website, natuurlijk contact opnemen met onze verkoop.

Vanuit de directie van Jager-Tolhoek, hoop ik dat wij u hiermee een antwoord hebben gegeven op de vele vragen die er vanuit de markt op ons afkomen.