Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een belangrijk speerpunt binnen de bedrijfsvoering van De Jager-Tolhoek. Wij stellen alles in het werk om rekening te houden met de impact die we als bedrijf hebben op mens, milieu en maatschappij. Daarom hebben wij een MVO-beleid ontwikkeld wat bestaat uit een aantal belangrijke focuspunten. Graag willen wij deze aan u presenteren.

Duurzaam in- en verkoopbeleid
We verkopen geen producten waarvan de herkomst en de productie niet vaststaat of onduidelijk is. Zo focussen wij bijvoorbeeld op de verkoop van houtproducten met een FSC® of PEFC keurmerk. Verder bieden wij duurzame bouwmaterialen aan onder het Greenworks label. Met dit assortiment duurzame producten willen wij het duurzaam bouwen bevorderen. 

Tevens hebben wij een Greenworks Academy. De Greenworks Academy bied GRATIS gespecialiseerde training aan voor iedereen in de bouw, zoals ZZP'ers, klusbedrijven, aannemers, architecten, woningcorporaties en gemeenten. Klik op één van de onderstaande links voor meer informatie over Greenworks en de Greenworks Academy.

Wet- en regelgeving
Ons bedrijfsbeleid is dat we minimaal voldoen aan de wet- en regelgeving. Dit wordt ook geborgd in de concernregels van ons moederbedrijf Saint-Gobain. Wij streven er ook naar om onze klanten optimaal te adviseren met betrekking tot wanneer welke regels, normeringen en certificaten van toepassing zijn. Hiervoor hebben wij onder andere het regelgeving boekje ontwikkeld. Klik op de afbeelding hieronder om het boekje te lezen.

Continu verbeteren van milieuresultaten
Wij werken continu aan verbeteringen in onze processen die bijdragen aan een beter milieu. Om deze verbeteringen meetbaar te maken hebben wij een milieumanagementsysteem geïmplementeerd. Hiermee worden jaarlijks verbeteracties bepaald en de voortgang gemonitord. Zo werken wij momenteel aan een verhoging van het afvalscheidingspercentage van 80 naar 87 procent. Trots kunnen wij vermelden dat ons milieumanagementsysteem is bekroond met het ISO 14001 certificaat!

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Naast deze speerpunten willen wij als bedrijf midden in de maatschappij staan. Zo proberen we als erkend leerbedrijf te investeren in de werknemers van de toekomst door het aanbieden van stageplaatsen. Ook steunen we diverse goede doelen en dragen we een steentje bij als het gaat om sponsoring. Verder stellen wij alles in het werk om een veilige omgeving te garanderen voor onze klanten en medewerkers.

MVO jaarverslag
Ook bij onze moeder Saint-Gobain Building Distribution is maatschappelijk verantwoord ondernemen een integraal onderdeel van de strategie. Daarom wordt elk jaar een sociaal jaarverslag uitgebracht waarin alle activiteiten op het gebied van MVO worden vastgelegd. Klik op de afbeelding hieronder voor het sociaal jaarverslag van 2018. In dit jaarverslag zult u een gedetailleerde omschrijving vinden van alle activiteiten die wij ondernemen op het gebied van duurzaam ondernemen.