De Jager-Tolhoek is ISO 14001 gecertificeerd, maar wat houdt dit precies in? ISO 14001 is een certificeringssysteem dat zicht richt op het beheren en verbeteren van prestatie op het gebied van milieu. Bij ISO 14001 zijn twee factoren erg belangrijk. Ten eerste moet er altijd voldaan worden aan wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Daarnaast moet er altijd gestreefd worden naar een permanente verbetering van de milieuprestaties binnen de organisatie. Voor De Jager-Tolhoek betekent dit structurele monitoring van onder andere het verminderen van energie en afval. Het verminderen van afval gebeurt voornamelijk door het verbeteren van de afval scheiding.